Serviceovereenkomst


Dit is onze serviceovereenkomst.
Vergeet zeker niet om ook ons “Privacybeleid” te lezen!


1. Defenities

“Gebruiker” : Elke persoon, clan, groep of niet genoemde die gebruik maakt van de TeamSpeak service.
“Klant” : Elke persoon, clan, groep, bedrijf, organisatie welke gebruikt maakt van services verschillend van TeamSpeak.
“OTUTS” : De OTUTS medewerkers of Staff Leden.

2. Interpretatie

Deze serviceovereenkomst moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze serviceovereenkomst in strijd blijken te zijn met de Belgische wetgeving, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3. TeamSpeak

– Alle gebruikers dienen de “TeamSpeak Regels” te volgen welke gevonden kunnen worden op de  “Regels” pagina. OTUTS heeft het recht om de toegang of de service te weigeren aan zij die weigeren de regels te volgen.
– OTUTS biedt zijn TeamSpeak gratis aan alle gebruikers, maar behoud het recht om de service stop te zetten of te veranderen wanneer zij dit nodig achten.
– OTUTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door een systeem storing of bug, tenzij er een schriftelijke overeenkomst is waarin dit anders wordt vermeld.
– OTUTS heeft het recht om elke gebruiker te straffen of hen te weigeren wanneer zij dit nodig achten.

4. Clans & Groepen

– De service is gratis, tenzij anders vermeld.
– OTUTS heeft het recht om service aan een klant te weigeren wanneer zij dit als noodzakelijk beschouwen.
– OTUTS kan een schriftelijke overeenkomst niet beëindigen zonder de regels na te leven die door de klant zijn overeengekomen in deze overeenkomst.
– Klanten kunnen een schriftelijke overeenkomst niet beëindigen zonder de regels na te leven die in samenspraak met de klant zijn afgesproken
– De klant is verantwoordelijk voor alle gebeurtenissen op de onderdelen die zij van OTUTS ontvangen, dit kunnen gameservers, TeamSpeak of een ander zijn.
OTUTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik van artikelen of digitale goederen door de klanten.
Bij verkeerd gebruik van een geleverde dienst of artikel kan de garantie vervallen.

5. Particulieren

– De service voor particulieren is gratis, tenzij anders vermeld.
– OTUTS behoudt zich het recht voor de service aan een klant te weigeren wanneer zij dit als noodzakelijk beschouwen.
– OTUTS is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een medewerker wanneer de schade verband houdt met enig werk dat we zijn overeengekomen om uit te voeren, tenzij we kunnen aantonen dat deze schade geen verband hield met onze geleverde diensten of artikelen.
De veroorzaakte schade moet minstens €50 bedragen en de klant gaat ermee akkoord om de eerste €50 te laten vallen.
– OTUTS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de klanten als gevolg van verkeerd gebruik van artikelen of geleverde diensten.
Bij verkeerd gebruik van een geleverde dienst of artikel kan de garantie vervallen.
– OTUTS kan niet worden gedwongen om een ​​snellere service te leveren als dit niet mogelijk is.
– OTUTS kan de garantie op elk artikel of elke dienst weigeren wanneer de klant de Garantieovereenkomst niet heeft opgevolgd.
– OTUTS gebruikt externe mensen om materialen te leveren, en daarom kunnen sommige artikelen een andere overeenkomst gebruiken.

6. Bedrijven & organisaties

– Deze service is gratis, tenzij anders vermeld.
– OTUTS heeft het recht om service aan een klant te weigeren wanneer zij dit als noodzakelijk beschouwen.
– OTUTS kan een schriftelijke overeenkomst niet beëindigen zonder de regels na te leven die door de klant zijn overeengekomen in deze overeenkomst.
– Klanten kunnen een schriftelijke overeenkomst niet beëindigen zonder de regels te volgen die door de klant zijn overeengekomen in die overeenkomst.
– OTUTS kan de garantie op elk artikel of elke dienst weigeren wanneer de klant de Garantieovereenkomst niet heeft opgevolgd.
– OTUTS gebruikt externe mensen om materialen te leveren, en daarom kunnen sommige artikelen een andere overeenkomst gebruiken.
– OTUTS is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een medewerker wanneer de schade verband houdt met enig werk dat we zijn overeengekomen om uit te voeren en wanneer dit kan worden getoond.
De veroorzaakte schade moet minstens €200 bedragen en de klant gaat ermee akkoord om de eerste €200 te laten vallen.
– OTUTS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de klanten als gevolg van verkeerd gebruik van artikelen of geleverde service.
Door verkeerd gebruik van een geleverde dienst of artikel kan de garantie vervallen en kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

7. Disclaimer

– U gaat automatisch akkoord met deze Serviceovereenkomst door een van onze Services te gebruiken.
– OTUTS kan deze overeenkomst op elk gewenst moment wijzigen of bijwerken zonder u te waarschuwen.
(Laatste Update: 11/07/2018) – (Reden voor verandering: Deze pagina werd in het Nederlands vertaalt en we hebben enkele vergeten “.” geplaatst.)
– Alleen de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel of het vredegerecht van Vilvoorde zijn bevoegd om een ​​geschil met betrekking tot deze serviceovereenkomst te kennen.