Serviceovereenkomst


Dit is onze serviceovereenkomst.
Vergeet zeker niet om ook ons “Privacybeleid” te lezen!


1. Defenities

“Gebruiker” : Elke persoon, clan, groep of niet genoemde die gebruik maakt van de TeamSpeak service.
“Klant” : Elke persoon, clan, groep, bedrijf, organisatie welke gebruikt maakt van services verschillend van TeamSpeak.
“OTUTS” : De OTUTS medewerkers of Staff Leden.

2. Interpretatie

Deze serviceovereenkomst moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze serviceovereenkomst in strijd blijken te zijn met de Belgische wetgeving, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3. TeamSpeak

– Alle gebruikers dienen de “TeamSpeak Regels” te volgen welke gevonden kunnen worden op de  “Regels” pagina. OTUTS heeft het recht om de toegang of de service te weigeren aan zij die weigeren de regels te volgen.
– OTUTS biedt zijn TeamSpeak gratis aan alle gebruikers, maar behoud het recht om de service stop te zetten of te veranderen wanneer zij dit nodig achten.
– OTUTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door een systeem storing of bug, tenzij er een schriftelijke overeenkomst is waarin dit anders wordt vermeld.
– OTUTS heeft het recht om elke gebruiker te straffen of hen te weigeren wanneer zij dit nodig achten.

4. Particulieren & Niet genoemde

– OTUTS behoudt zich het recht voor de service aan een klant te weigeren wanneer zij dit als noodzakelijk beschouwen.
– OTUTS is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een medewerker wanneer de schade verband houdt met enig werk dat we zijn overeengekomen om uit te voeren, tenzij we kunnen aantonen dat deze schade geen verband hield met onze geleverde diensten of artikelen.
De veroorzaakte schade moet minstens €50 bedragen en de klant gaat ermee akkoord om de eerste €50 te laten vallen.
– OTUTS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de klanten als gevolg van verkeerd gebruik van artikelen of geleverde diensten.
Bij verkeerd gebruik van een geleverde dienst of artikel kan de garantie vervallen.
– OTUTS kan niet worden gedwongen om een ​​snellere service te leveren als dit niet mogelijk is.
– OTUTS kan de garantie op elk artikel of elke dienst weigeren wanneer de klant de Garantieovereenkomst niet heeft opgevolgd.
– OTUTS werkt voor particulieren uitsluitend met “Carry-in” garantie.
Dit betekent dat u het apparaat dient binnen te brengen bij ons om eventuele mankementen gedekt door de garantie te laten herstellen.
In uitzonderlijke gevallen kan OTUTS ermee akkoord gaan om een ophaling of verzending naar een OTUTS kantoor op zijn kosten te laten uitvoeren wanneer het betreffende artikel onder actieve garantie is.
OTUTS zal deze kosten in rekening brengen wanneer vastgesteld wordt dat de schade niet onder garantie valt.

5. Bedrijven & organisaties

– OTUTS heeft het recht om service aan een klant te weigeren wanneer zij dit als noodzakelijk beschouwen.
– OTUTS kan een schriftelijke overeenkomst niet beëindigen zonder de regels na te leven die door de klant zijn overeengekomen in deze overeenkomst.
– Klanten kunnen een schriftelijke overeenkomst niet beëindigen zonder de regels te volgen die door de klant zijn overeengekomen in die overeenkomst.
– OTUTS kan de garantie op elk artikel of elke dienst weigeren wanneer de klant de Garantieovereenkomst niet heeft opgevolgd.
– OTUTS is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een medewerker wanneer de schade verband houdt met enig werk dat we zijn overeengekomen om uit te voeren en wanneer dit kan worden getoond.
De veroorzaakte schade moet minstens €200 bedragen en de klant gaat ermee akkoord om de eerste €200 te laten vallen.
– OTUTS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de klanten als gevolg van verkeerd gebruik van artikelen of geleverde service.
Door verkeerd gebruik van een geleverde dienst of artikel kan de garantie vervallen en kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
– OTUTS werkt voor bedrijven & organisaties met de standaard Carry-In garantie, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen OTUTS en het betreffende bedrijf of organisatie.

6. Zendingen

Verwerkingstijd van verzendingen:

Alle bestellingen worden binnen 2-3 werkdagen verwerkt wanneer de artikelen op voorraad zijn.
Bestellingen worden niet verzonden of afgeleverd in het weekend of op feestdagen.
Als we een groot aantal bestellingen hebben, kunnen zendingen een paar dagen vertraging oplopen.
Houd rekening met eventuele vertragingen tijdens het vervoeren van uw bestelling. Als uw bestelling aanzienlijk wordt vertraagd, nemen we contact met u op via e-mail of telefoon.

Verzendkosten:

Verzendkosten voor uw bestelling worden berekend en weergegeven op uw offerte.

Verzendbevestiging & Bestelling volgen:

U ontvangt een verzendbevestiging per e-mail zodra uw bestelling is verzonden met uw trackingnummer(s).
Het trackingnummer zal binnen 24 uur actief zijn.

Douane, rechten en belastingen:

OTUTS is niet verantwoordelijk voor de douane en belastingen die op uw bestelling worden toegepast.
Alle kosten die tijdens of na verzending naar landen buiten de EU worden opgelegd, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant (tarieven, belastingen, enz.).

Schade:

OTUTS is niet aansprakelijk voor producten die tijdens verzending zijn beschadigd of verloren zijn gegaan.
Als u uw bestelling beschadigd of met ontbrekende goederen heeft ontvangen, moet u een claim indienen door een e-mail te sturen naar contact@otuts.eu binnen 48 uur na ontvangst van de zending.
Bewaar al het verpakkingsmateriaal en beschadigde goederen voordat u een claim indient.

Retours:

Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel, tenzij anders vermeld.
Retourzendingen kunnen op kosten en verantwoordelijkheid zijn van de klant, afhankelijk van de specifieke situatie.
OTUTS controleert de inhoud voordat de retourzending wordt geaccepteerd.
Als goederen ontbreken of beschadigd zijn, weigert OTUTS de rekening te annuleren.

OTUTS kan voor de retourzending administratiekosten van €15 in rekening brengen indien zij dit noodzakelijk achten.

7. Disclaimer

– U gaat automatisch akkoord met deze Serviceovereenkomst door een van onze Services te gebruiken.
– OTUTS kan deze overeenkomst op elk gewenst moment wijzigen of bijwerken zonder u te waarschuwen.
(Laatste Update: 07/06/2022)
– Alleen de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel of het vredegerecht van Vilvoorde zijn bevoegd om een ​​geschil met betrekking tot deze serviceovereenkomst te kennen.