Ranks


Basis Rank Informatie:

De ranks weergegeven op deze pagina zijn momenteel gebruik tenzij anders gemeld in de “beschrijving”.
We geven geen ranks weer die niet in gebruik zijn.
We’ve updated this list for the last time on 07 / Juli / 2018.


Een snel overzicht van de categorieën:

  • “Staff Ranks” kunt u enkel krijgen door middel van een sollicitatie voor een staff rank.
   Dit betekent niet dat we altijd applicaties accepteren voor alle ranks.
  • De “User Ranks” kunt u krijgen door het bereiken van een achievement.
   Het is aan u om dit te doen.
  • De categorie van “Social Ranks” bevat de  YouTube, Twitter en andere ranks..
   U kunt enkel 1 van deze ranks krijgen indien u voldoet aan de minimum vereisten.
  • “Clan Ranks” zijn gereserveerd voor Clans en Groepen.
   U kunt een clan/groep systeem aanvragen op deze pagina.

 


[spoiler title=’Hoe kan ik 1 van de social ranks krijgen?’ style=’orange’ collapse_link=’true’]
NOTE: Enkel “Moderators” of hoger kunnen u deze rank toekennen!

Dit is een chronologische lijst van stappen, gelieve stap per stap te werken.
1. Poke een Staff Lid op de TeamSpeak
2. Stuur hem de link naar uw twitter, YouTube,… of ander profiel
NOTE: U moet “directe links” versturen naar Staff Leden. Links naar mediafire of iets dat erop lijkt zijn niet toegestaan!
3. Het Staff lid zal u vragen om iets kleins te wijzigen. (Bijvoorbeeld: Zou u “OTUTS” kunnen toevoegen bij de beschrijving van uw laatste video?)
4. Laat het staff lid weten wanneer u gedaan heeft wat hij zij.
5. Het staff lid zal u de betreffende rank geven “nadat” hij de wijziging die u maakte heeft gezien.
6. Als u de rank heeft toegekend gekregen kunt u de aanpassing weer ongedaan maken. [/spoiler]

 


Categorieën:

[spoiler title=’Staff Ranks’ style=’brown’ collapse_link=’true’]

Type: Staff Ranks
Info: U kunt enkel een staff rank krijgen door hier een applicatie te doen.
Rank: Beschrijving:
[System]
[Third-Party Bot]
Deze tags zijn voor robots op de TeamSpeak Server.
U kunt deze niet krijgen.
Board of Directors Dit is een rank zonder icoon om te laten weten wie er in de Raad van Bestuur zit.
Back-End Dit is een rank zonder icoon om te laten weten wie er lid is van het Back-End Team.
CEO Dit is de rank voor de CEO. Een applicant kan deze rank niet krijgen.
Developer Dit is een rank voor de developers binnen het OTUTS Team.
OTUTS – Admin Admin’s helpen bij de management van het staff team, sollicitaties etc.
OTUTS – Moderator Moderatoren zijn alleen actief op TeamSpean en hebben geen server toegang.
Er zijn echter wel enkele taken gerelateerd tot de servers.
Staff Member Dit is een extra tag om aan te duiden wie staff is en wie niet.
Deze ontvangt u wanneer u staff bent.
OTUTS Designer Deze rank is voor OTUTS designers.
… In Training Deze tag geeft aan wie er nog opgeleid word.

[/spoiler]


[spoiler title=’User Ranks’ style=’steelblue’ collapse_link=’true’]

Type: User Ranks
Info: U kunt enkel 1 van deze ranks krijgen wanneer u iets speciaals heeft bereikt.
Rank: Beschrijving:
Special User Deze rank geeft u enkele permissies die u niet terug vind in andere ranks.
U kunt deze rank enkel krijgen wanneer u een invite hebt ontvangen van een staff lid, of wanneer u op pension bent.
Trusted Deze rank geeft u toegang tot (Semi-) Permanente kanalen en kan verkregen worden via een speciale applicatie.
Top Voter – ‘Year’ Deze rank is voor top voters van het jaar. (Reset jaarlijks)
Top Voter – ‘Month’ Dit is de rank voor de top 3 voters van die maand. (Reset maandelijks)
Voter – 2017 Deze rank was gegeven aan iedereen die gevote heeft in 2017. Er is geen andere manier om deze te krijgen.
Legendary Deze rank is voor mensen welke onze TeamSpeak veel gebruikt hebben.
(Minimum gebruikers tijd: 540 – 550 joins @ 2uur/keer).
MVP Deze rank is voor mensen welke onze TeamSpeak veel gebruikt hebben.
(Minimum gebruikers tijd: 200 – 210 joins @ 2uur/keer).
VIP Deze rank is voor mensen welke onze TeamSpeak veel gebruikt hebben.
(Minimum gebruikers tijd: 100 – 110 joins @ 2uur/keer)
Known User Deze rank is voor mensen welke onze TeamSpeak veel gebruikt hebben.
(Minimum gebruikers tijd: 50 – 55 joins @ 2uur/keer)
User Deze rank is voor mensen welke onze TeamSpeak veel gebruikt hebben.
(Minimum gebruikers tijd: 25 – 30 joins @ 2uur/keer)
Mensen die bekend zijn bij het staff team zullen deze sneller ontvangen.
Registered Deze rank is voor mensen die geregistreerd zijn op onze Leden Gebied.
Verified Deze rank krijgt u toegewezen wanneer u door ons verificatie systeem bent gekomen.
Guest Dit is de standaard rank voor gloednieuwe gebruikers.
Lost Permissions En deze rank word toegewezen wanneer u enkele van u permissies verloren hebt door een bug.
Waiting For Verification Deze rank word automatisch toegewezen door de server als u nog door ons verificatie systeem moet gaan.
No Permissions Deze word toegekend wanneer u (tijdelijk) verbannen bent van onze TeamSpeak service.

[/spoiler]


[spoiler title=’Social Ranks’ style=’steelblue’ collapse_link=’true’]

Type: Social Ranks
Info: Deze ranks zijn voor mensen die actief posten op sociale media.
Rank: Beschrijving:
Facebooker Voor de mensen die een actieve Facebook pagina hebben.
Minimum pagina likes: 50
Tweeter Deze rank is voor mensen die veel tweeten.
Minimum volgers: 20
Twitch Deze rank is voor actieve live streamers op twitch.
Minimum volgers: 30
Youtuber Deze rank is voor mensen die actief videos uploaden op Youtube.
Minimum sub’s: 15
Verified Socializer Deze tag is voor mensen die iets van de bovenstaande media hebben en dit geverifieerd hebben.

[/spoiler]


[spoiler title=’Clan Ranks’ style=’blue’ collapse_link=’true’]

Type: Clan Ranks/Tag’s
Info: Deze ranks zijn gereserveerd voor gebruik binnen clans.
Rank: Beschrijving:
GA Game Admin – Iedereen met deze rank kan Clan tags toekennen.
Clan Owner Voor Clan eigenaar(s)
Clan Admin Voor de clan Admin(s) – Kan in/uit-geschakeld worden door uw clan owner.
Clan Moderator Voor de clan Moderator(s) – Kan in/uit-geschakeld worden door uw clan owner.
Clan Developer Voor de clan Developer(s) – Kan in/uit-geschakeld worden door uw clan owner.
Recruit Kan in/uit-geschakeld worden door uw clan owner.
Meer ranks zullen er snel volgen en kunnen aangevraagd worden door Clan Owners.
Clan tags are managed by the owner itself.

Type: Clan Channel Ranks
Info: Clans krijgen toegang tot nice kanaal groepen!
Rank: Beschrijving:
Channel Owner


Channel Admin


Channel Mod


Voice

Kan in/uitgeschakeld worden door uw clan owner.
Kan gebruikt worden zoals uw clan owner dit wenst.
Squad Leader


Squad A


Squad B


Squad C


Squad D


Looking For Squad…

Kan in/uitgeschakeld worden door uw clan owner.

[/spoiler]